Miljørigtig og Grøn værkstedsdrift 

Netop fordi bilbranchen håndterer meget farligt affald, er det oplagt at vi, hos Skorstensgaard, prioriterer miljøet højt.

Det gør vi ved at have faste rutiner og regler på området, som alle vores værksteder skal overholde. Alle værkstederne efterlever vores interne retningslinjer, for at passe på miljøet. Værkstederne skal altså både følge lovgivningen og vores interne retningslinjer, for at vi konstant har fokus på den miljørigtige og grønne tilgang til drift af værkstederne. 

Alle vores værksteder er desuden miljøcertificeret. Du kan læse mere om vores helt konkrete tiltag i forhold til miljøet nedenfor. 

 

Anders og Martin Skorstensgaard

Martin og Anders SkorstensgaardSkorstensgaard er Årets Værksted for 3. år i træk
Skorstensgaard værksted

Renere processer på værkstedet

Når vi siger, vi har fokus på renere processer, så betyder det helt enkelt, at vores arbejdsmetoder, arbejdsgange, og værkstedsindretning er baseret på at mindske miljø- og arbejdsmiljøbelastningen.

 Vi reducerer miljøbelastningen ved at udnytte råvarerne bedre. Det giver en tilsvarende mindre affaldsmængde.

 En god indretning af værkstederne mindsker risikoen for spild og recirkulering mindsker ressourceforbruget.

Miljøvenlige reservedele

Der findes tit flere muligheder for valg af reservedele. Ofte byder mulighederne også på mere miljørigtige produkter.  

De miljørigtige reservedele belaster miljøet mindre end traditionelle reservedele. Både når det drejer sig om fremstilling, håndtering og bortskaffelse.

Det er det enkelte værksted der sørger for bestilling af reservedele hos FTZ. Men Skorstensgaard følger løbende med i værkstedernes bestillinger. Så vi kan sikre, at de miljørigtige dele bestilles som udgangspunkt.

Miljøvenlige reservedele
Forsvarlig affaldshåndtering

Forsvarlig affaldshåndtering

Vi minimerer kontakten og risikoen for spild af affald mest muligt, indtil affaldet videregives til håndtering i overensstemmelse med den danske lovgivning og regulativer.

Inden affaldet hentes til videre håndtering, sørger alle vores værksteder for at sortere affaldet i godkendte containere. På den måde sikres at affaldet påvirker miljøet så lidt som muligt. Samtidig kan meget af affaldet genbruges. F.eks. genanvendes dæk til nye dæk og regummiering.

Alle Skorstensgaard værksteder får håndteret affaldet af Marius Pedersen A/S. De er godkendt efter dansk lovgivning om miljørigtig bortskaffelse af affald.

Håndtering af farligt affald

Vi sikrer at vores farlige affald som for eksempel: spild olie, bremsevæske, spraydåser, kølervæske, Olie filtre, brændstof- og benzinfiltre mv., håndteres rigtigt.

Derfor har vi i alle afdelinger forskellige mindre affaldscontainere, som er til hver type af farligt affald. På den måde sørger vi for, at intet bliver udledt i naturen.    

På værkstederne har vi drypbakker under alle vores olie og andre farlige produkter. Det har vi for at kunne opsamle produktet på en sikker måde, hvis der skulle være en utæthed.

Håndtering af farligt affald
Elbil i laderstik

Veluddannede medarbejdere sikrer miljøet

Vi sørger for vores medarbejdere altid er opdateret på sortering af affald og væsker. De er hjørnestenen i vores succes som miljørigtigt værksted.

Skorstensgaard er naturligvis med på de nyeste teknologier indenfor hybrid- og el teknologien.

Vi er netop nu igang med at videreuddanne alle vores medarbejdere i reparation og service af hybrid- og elbiler, så vi i fremtiden kan servicere miljørigtige biler.