Miljørigtig og Grøn værkstedsdrift 

Netop fordi bilbranchen håndterer meget farligt affald, er det oplagt, at vi prioriterer miljøet højt hos Skorstensgaard.

Det gør vi ved at have faste rutiner og regler på området, som alle vores værksteder skal overholde. Alle værkstederne efterlever vores interne retningslinjer for at passe på miljøet der, hvor vi kan. Værkstederne skal altså både følge lovgivningen og vores interne retningslinjer for, at vi konstant har fokus på den miljørigtige og grønne tilgang til drift af værkstederne.

Alle vores værksteder er desuden miljøcertificeret. Du kan læse mere om vores helt konkrete tiltag inden for miljøområdet nedenfor. 

 

Anders og Martin Skorstensgaard

Martin og Anders SkorstensgaardSkorstensgaard er Årets Værksted for 3. år i træk
Skorstensgaard værksted

Renere processer på værkstedet

Når vi siger, at vi har fokus på renere processer, så betyder det helt enkelt, at vores arbejdsmetoder, arbejdsgange og værkstedsindretning så vidt muligt er baseret på at mindske miljø- og arbejdsmiljøbelastningen.

Vi reducerer miljøbelastningen ved at udnytte råvarerne bedre. Det giver en tilsvarende mindre affaldsmængde.

En god indretning af værkstederne mindsker risikoen for spild, og recirkulering mindsker ressourceforbruget.

Miljøvenlige reservedele

Der findes tit flere muligheder for valg af reservedele. Ofte byder mulighederne også på mere miljørigtige produkter.  

De miljørigtige reservedele belaster miljøet mindre end traditionelle reservedele – både når det drejer sig om fremstilling, håndtering og bortskaffelse.

Det er det enkelte værksted, der sørger for bestilling af reservedele hos FTZ. Men Skorstensgaard følger løbende med i værkstedernes bestillinger, så vi kan sikre, at de miljørigtige dele bestilles som udgangspunkt.

Miljøvenlige reservedele
Forsvarlig affaldshåndtering

Forsvarlig affaldshåndtering

Vi minimerer kontakten og risikoen for spild af affald mest muligt, indtil affaldet videregives til håndtering i overensstemmelse med den danske lovgivning og regulativer.

Inden affaldet afhentes til videre håndtering, sørger alle vores værksteder for at sortere affaldet i godkendte containere. På den måde sikre vi, at affaldet påvirker miljøet så lidt som muligt. Samtidig kan meget af affaldet genanvendes – eksempelvis til genanvendelse af brugte dæk i fremstillingen af nye dæk og regummiering.

Alle Skorstensgaard-værksteder får håndteret affaldet af Marius Pedersen A/S. De er godkendt efter dansk lovgivning om miljørigtig bortskaffelse af affald.

Håndtering af farligt affald

Vi sikrer, at vores farlige affald som eksempelvis spildolie, bremsevæske, spraydåser, kølervæske, oliefiltre, brændstof- og benzinfiltre m.m. håndteres rigtigt.

Derfor har vi i alle afdelinger forskellige mindre affaldscontainere, som er til alle typer af farligt affald. På den måde sørger vi for, at så lidt som muligt bliver udledt i naturen.

På værkstederne har vi drypbakker under alle vores olieprodukter og andre farlige produkter. Det har vi for at kunne opsamle produktet på en sikker måde, hvis der skulle være en utæthed.

Håndtering af farligt affald
Elbil i laderstik

Veluddannede medarbejdere sikrer miljøet

Vi sørger for, at vores medarbejdere altid er opdateret på sortering af affald og væsker. De er hjørnestenen i vores succes som miljørigtigt værksted.

Skorstensgaard er naturligvis med på de nyeste trends inden for hybrid- og elteknologien.

Vi er netop nu i gang med at videreuddanne alle vores medarbejdere i reparation og service af hybrid- og elbiler, så vi i fremtiden kan servicere miljøvenlige biler.