Rød sportsbil kører med høj fart

Hvis du har lidt svært ved at overholde fartgrænserne, så er du langt fra alene. Hvert år udstedes der i Danmark i omegnen af en halv million fartbøder - og taksten begynder ved 1000 kroner.

Egentlig er det slet ikke så svært, det der med at undgå fartbøder. Man skal i bund og grund blot sørge for at overholde hastighedsbegrænsningerne, så går det helt af sig selv. Det er der tilsyneladende mange, der ikke helt kan håndtere, for der udskrives årligt mere end 500.000 fartbøder i Danmark - langt størstedelen sker via de særlige foto-vogne og stærekasser, som samlet betegnes som automatisk fartkontrol.


Den mindste bødetakst herhjemme er på 1000 kroner for en fartoverskridelse - og her skal man altså ikke mere end få par kilometer på den forkerte side af hastighedsgrænserne.
Bliver man eksempelvis blitzet inden for byzone med en hastighed på 58 kilometer i timen, så er det en overskridelse på otte kilometer i timen - og det udløser en bøde på de nævnte 1000 kroner.

 

Bødestørrelsen indledes ved en tusindlap

Det samme gælder, hvis man kører op til 95 kilometer i timen på landevej, hvor fartgrænsen er 80 kilometer i timen. Det koster også 1000 kroner i udgangspunktet. Taksten er på samme niveau på motorvejene, hvis man kører op til og med 131 kilometer i timen, hvor fartgrænsen er 110 kilometer i timen. På nogle motorvejsstrækninger må man køre 130 kilometer i timen helt lovligt - her er prisen 1000 kroner, så længe man holder sig under 140 kilometer i timen.
Rigspolitiet har en fuldstændig fastlagt tabel over, hvor meget de respektive overskridelser koster, og det bliver hurtigt meget dyrt.


Bliver du målt til 68 kilometer i timen i byzone (hvor begrænsningen er 50 kilometer i timen), så udløser det en bøde på 3000 kroner samt et klip i kørekortet. Og så kan man i øvrigt lægge 500 kroner til det beløb, som sendes videre til Offerfonden. 
Ordensmagten opererer også med et farttillæg. Er farten således på 140 kilometer i timen eller mere, så udløses ligeledes et farttillæg, som er på 1000 kroner. Og det er uanset, om det foregår i byen, på landevej eller motorvej.

 

Politiet er klar til at klippe i kortet

Hos Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik kan man også kan læse sig frem til, hvor vidt ens for hurtige kørsel resulterer i farttillæg, klip i kørekortet eller frakendelse af kørekortet. Og om det sidste er betinget eller ubetinget. Helt overordnet forholder det sig sådan, at hvis man bliver målt med en hastighed, der er mere end 30 procent over fartgrænsen, så udløser det et klip i kørekortet. Og kører man mere end 60 procent for stærkt, så mister man sig kørekort betinget.

En betinget frakendelse betyder, at man beholder sit kørekort, hvis man består en kontrollerende køreprøve (altså både i teoretisk og praktisk udgave) inden for en frist, som politiet fastsætter. Den frist er typisk på seks måneder. Men man kan også miste sit kørekort ubetinget ved at overskride fartgrænserne. Bliver man eksempelvis målt med mere end 100 procent overskridelse, så er der ingen kære mor. 

 

Man må vinke farvel til kørekortet

Faktisk kan man også miste førerretten ved en mindre overskridelse end de 100 procent, og det handler om, at man må vinke farvel til kørekortet med det samme, såfremt hastigheden er på mindst 200 kilometer i timen. 

En ubetinget frakendelse af kørekortet betyder, at man skal aflevere sit kørekort, og at man mister retten til at køre bil i en periode på minimum seks måneder. Når frakendelsesperioden er udløbet, skal man bestå en kontrollerende køreprøve (både teori og praksis) for at få sit kørekort tilbage.


Hvis man i forvejen har fået frakendt sit kørekort betinget, og man så igen bliver målt med en hastighed, der normalt ”kun” ville udløse betinget frakendelse, så mistes kørekortet ubetinget.
Siden foråret 2014 har man i øvrigt måtte betale dobbelt bødetakst, hvis ens lovbrud er sket i forbindelse med et vejarbejde.


På websitet www.sikkertrafik.dk kan man beregne størrelsen på ens bøde - men opfordringen herfra er naturligvis, at man bare holder sig til det, vi skrev i indledningen til artiklen: Overhold fartgrænserne.

 

Eksempler på bødestørrelser (kørsel i personbil):

Byzone (max. 50 km/t):
Egen fart: 59 km/t > Bøde: 1000 kr.Egen fart: 79 km/t > Bøde: 3000 kr. + 1 klip + 500 kr.*

Landevej (max. 80 km/t):
Egen fart: 96 km/t > Bøde: 1500 kr.Egen fart: 122 km/t > Bøde: 3000 kr. + 1 klip + 500 kr.*

Motorvej (max. 110 km/t):
Egen fart: 127 km/t > Bøde: 1000 kr.Egen fart: 152 km/t > Bøde: 3500 kr. + 1 klip + 500 kr.*

Motorvej (max. 130 km/t):
Egen fart: 147 km/t > Bøde: 3000 kr. + 1 klip + 500 kr.*Egen fart: 167 km/t > Bøde: 5000 kr. + betinget frakendelse + 500 kr.*

Vejarbejde (max. 80 km/t):
Egen fart: 107 km/t > Bøde: 3000 kr. + 1 klip + 500 kr.*Egen fart: 125 km/t > Bøde: 4000 kr. + betinget frakendelse + 500 kr.*

*: Til Offerfonden


(Kilder: FDM, SikkerTrafik.dk, Politi.dk)