Klip i kørekortet

I Danmark har vi en række færdselsovertrædelser, der giver et klip i kørekortet. Disse overtrædelser er af så alvorlig eller farlig karakter, at såfremt du begår flere af denne slags overtrædelser, vurderes det, at du skal have genopfrisket reglerne for at køre bil og have et kørekort.

Vi er naturligvis klar over, at netop du er en af de bilister, der altid overholder færdselsreglerne. Derfor kan det stadig være en god ide, at kende de færdselsregler, der giver et klip i kørekortet, så du altid kan oplyse andre eller vinde en ost i Trivial Persuit.

 

Pas særligt på, hvis du er ny bilist

Du ved sikkert godt, at ved tre klip i kørekortet, så skal du op til en generhvervelse af kørekortet. Men denne regel gælder kun, hvis du har haft dit kørekort i mere end 3 år. Er du ny bilist, altså du har haft dit kørekort i mindre end tre år, så er grænsen kun 2 klip.

 

19 færdselsforseelser, der giver klip i kørekortet:

 1. Afstand til forankørende for kort:
  Der er ingen fast afstand, der vurderes for kort. Det er noget politiet afgør ud fra vej- og vejrforhold. En tommelfingerregel du selv kan bruge er, at der skal gå mindst 2 sekunder, mellem din bil og den forankørende bil passerer det samme punkt. Ud over et klip i kørekortet giver det også en bøde på 2000 kr., hvis afstanden til forankørende er for kort.

 2. Børn under 15 år ikke fastspændt i bilen:
  Det er altid førerens ansvar, at børn under 15 år, der er med som passagerer i bilen, er forsvarligt spændt fast. Læs eventuelt vores artikel om sikkerhed for børn i bilen her: https://skorstensgaard.dk/nyheder/autostole-og-regler-for-sikkerhed-for-born-i-bilen

 3. Børn mellem 8 og 15, der transporteres forkert på motorcykel:
  Børn mellem 8 og 15 år må transporteres som passager på en motorcykel. Er barnet under 135 cm, skal de transporteres i et særligt sæde med minimum 25 centimeter høj rygstøtte og fodhvilere. Barnet skal desuden bære styrthjelm. Transporteres barnet i motorcyklens sidevogn, skal barnet enten være fastgjort med sele eller bære hjelm.  

 4. Fartgrænsen overskrides med mere end 30%:
  Overskrider du fartgrænsen med mere end 30%, får du et klip i kørekortet. Det vil sige, at i byzoner med 30 kilometerbegrænsning, giver det et klip ved 40 kilometer i timen. 

 5. Ændring af færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for andre:
  Hvis du ændrer færdselsretning eller placering i trafikken, skal det gøres uden at være til fare eller ulempe for andre. Det gælder for eksempel, når du skifter bane på motorvejen, svinger i et vejkryds, laver en U-vending, sætter i gang fra kantstenen eller bringer din bil til standsning. Kommer du i den forbindelse til at agere til fare eller unødig ulempe for andre, kan det koste et klip i kørekortet og en bøde på 2000 kr.

 6. Uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafik:
  Her handler det om, når du kører i tæt trafik og din hastighed bestemmes af forankørende. Her kan det give et klip i kørekortet, hvis du kører slalomkørsel for at komme hurtigere frem, eller hvis du laver en hasarderet bilkørsel. Det er måske lettere at forholde sig til, hvornår du må skifte bane, når du kører i tæt trafik. Du må skifte vognbanen, såfremt du skal dreje i næste vejkryds, eller hvis du netop er kommet igennem et vejkryds, og skal ud af din vognbane. Du må også skifte bane, hvis du skal af ved næste frakørsel, eller du skal ind på vejen fra en tilkørsel. Sidst men ikke mindst må du skifte vognbanen, hvis antallet af baner formindskes, og vognbanerne sammenflettes.

  At trafikken er langsom, og du synes, det er irriterende, eller du har et møde du skal nå, er ikke lovlig grund til at køre slalomkørsel for at komme hurtigere gennem trafikken.

 7. Kører mod færdselsretningen:
  Hvis du kører i mod ensretning eller anvender den forkerte vognbane på vejen, giver det et klip i kørekortet samt en bøde på 2000 kr.

 8. Kører over for rødt lys:
  Det kan næppe komme som nogen overraskelse, at det, at køre over for rødt lys i et lyskryds, giver et klip i kørekortet. Du får også en bøde på 2000 kr.

 9. Kører ulovligt i nødsporet:
  Nødsporet på motorvejen er et spor, der må bruges i nødstilfælde. Kø og langsom kørsel er ikke et nødstilfælde. Heller ikke selvom du skal af ved næste afkørsel. Der må kun køres eller standses i nødsporet, hvis du bil er gået i stykker og ikke kan køre længere. Er dette tilfældet, så træk så langt væk fra kørebanen som muligt, så du giver plads til at eventuelle redningskøretøjer kan komme forbi.

 10. Overhaler ved fodgængerfelt:
  Hvis du nærmer dig et fodgængerfelt, må du ikke overhale en anden bil. Du kan ikke se, om bilen kører langsomt for at lade en fodgænger komme over vejen, og du risikerer dermed, at en fodgænger pludselig træder ud foran dig på vejen.

 11. Forkert vej om helleanlæg:
  På veje med modsatrettet trafik, skal helleanlæg altid passeres på højre side.

 12. Overtrædelse af vigepligt:
  Der finde to former for vigepligt. Højre vigepligt og ubetinget vigepligt. Ved højre vigepligt skal du holde tilbage fra al trafik, der kommer fra højre. Der er højre vigepligt de steder, hvor der ikke er markeret med skilte eller vejbemaling, hvem der har vigepligt. Ubetinget vigepligt betyder, at du skal holde tilbage for trafik fra begge sider. Ubetinget vigepligt er – i modsætning til højre vigepligt – markeret med skilte eller bemaling på vejen.

 13. Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling:
  Det giver et klip i kørekortet, hvis du overhaler, hvor der er overhaling forbudt, og hvis du overhaler til fare eller unødig ulempe for andre.

  Vær opmærksom på, at der er tilstrækkelig plads i den modkørende vognbane. Læg mærke til, om bilen foran dig viser tegn på, at ville overhale. Vær sikker på, at der er plads til at kunne trække ind i din vognbane igen uden at være til gene.

 14. Spærrelinjer overskrides ved overhaling:
  Hvis du overskrider spærrelinjer og spærreflader under overhaling, giver det et klip i kørekortet samt en bøde på 2000 kr.

 15. Øger hastigheden når du bliver overhalet:
  Bliver du overhalet, skal du holde din fart og holde så langt til højre på kørebanen som muligt. Hvis du øger din fart, mens en bil er ved at overhale, udsætter du bilisten for fare. Det koster et klip i kørekortet og en bøde på 2000 kr.

 16. Væddeløbskørsel:
  Indtil 31. marts 2021 har kap- og væddeløbskørsel kostet et klip i kørekortet. Men fra 1. april 2021 går kap- og væddeløbskørsel ind under vanvidskørsel, som vil som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af førerretten i minimum 3 år. I særligt grove tilfælde vil køretøjet blive beslaglagt – også selvom bilen er lånt, lejet eller leaset.

 17. Ulovlig krydsning af jernbanespor:
  Det er ulovligt at krydse jernbanespor, hvis lyset signalerer, at der kommer tog, hvis bommene er nede eller ved at blive sænket og hvis jernbanepersonale signalerer, at toget kommer.

 18. Håndholdt mobiltelefon:
  Det giver et klip i kørekortet, at betjene håndholdt mobiltelefon under kørslen. Udover mobiltelefon gælder det også GPS, Ipad, smartwatch og andet elektronisk udstyr. Du må gerne anvende udstyret, hvis det er stemmestyret eller kan betjenes i en eftermonteret holder eller et eftermonteret betjeningspanel på bilens instrumentbræt.

 19. Kørsel med THC i blodet:
  Bliver du taget med selv helt lave værdier af THC – det aktive stof i hash og marihuana – i blodet, kan det give et klip i kørekortet. Allerede ved en koncentration på 0,001 milligram pr kilo kropsvægt, kan det give et klip og en bøde på en halv månedsløn. Ved en koncentration på over 0,003 stiger bødestraffen til en hel månedsløn samt en frakendelse af kørekortet.

 

Vær opmærksom på, at reglerne ændres

Reglerne for trafikforseelser ændres løbende og efter behov. Den seneste store ændring af stafudmålingen skete i foråret 2021 for at komme vanvidskørsel til livs, og dermed mindske antallet af trafikdræbte.

Du skal derfor være opmærksom på, at denne artikel er redigeret i februar 2024, og selvom artiklen løbende opdateres, kan der være sket ændringer i regler og færdselsovertrædelser, der giver klip i kørekortet.