Bil kører med campingvogn i Frankrig

Går ferien til Frankrig i bil, skal du være opdateret omkring miljøzoner, miljømærker og vejafgifter. Denne artikel giver dig overblikket, så du kan forberede dig hjemmefra og indtage Frankrig avec confidence.

 

Betalingsveje i Frankrig

I Frankrig er de fleste motorveje betalingsveje. Det fungerer ved at du - på ruten - kører igennem betalingsanlæg, hvor du betaler med enten kontanter eller kreditkort, og får en billet, der kan dokumentere, at du har betalt for at bruge strækningen.

Større broer og tunneller, særligt i Alperne, kræver også betaling for passage. Du kan på websitet Autoroutes.fr indtaste din rute fra A til B, og herefter få en beregning på prisen og hvor du skal betale. Du kan også lave alternative ruter, der fører dig til din destination uden om betalingsveje.

 

Vejafgift i Frankrig

Vejafgifterne i Frankrig er inddelt i tre kategorier:

  1. Køretøjer og anhængere med en højde på under to meter og en samlet vægt på under 3,5 tons. (Almindelige personbiler, mindre varebiler og anhængere)

  2. Køretøjer og anhængere med en højde på to til tre meter og en samlet vægt under 3,5 tons (Campingvogne, autocampere og større varebiler)

  3. Køretøjer med to aksler, en højde over tre meter og en totalvægt over 3,5 tons (Busser, større varebiler, mindre lastbiler, større autocampere)

  4. Køretøjer med tre eller flere aksler, en højde på 3 meter og derover og en totalvægt på over 3,5 tons. (Store busser, lastvognstog og store kassebiler med større anhængere)

  5. Motorcykler

Prisen på vejafgift i Frankrig afhænger af, hvor i landet du kører. Typisk er prisen højere på mere trafikerede strækninger og omkring de store byer, for at give incitament til at vælge andre strækninger, og dermed løsne op for at der dannes for tæt trafik. Her kan det igen anbefales at bruge websitet Autoroutes.fr til at udregne prisen for den samlede strækning.

 

Miljøzoner

Der kommer løbende flere og flere miljøzoner i Frankrig, både permanente og midlertidige. Zonerne inddeles i tre kategorier:

  1. ZCR-zoner

  2. ZFE-zoner

  3. ZPA-zoner

 

ZCR : Zones á Circulation Restreinte

ZCR-zonerne er permanente zoner, hvor man ønsker at reducere mængden af trafik. Zonerne er under udfasning og bliver en del af ZFE-zonerne.

 

ZFE : Zone á Faibles Émissions

ZFE er zoner med lav CO2-emission. Hvor de ”gamle” ZCR-zoner primært havde til hensigt at begrænse trafikken, vil disse zoner fra 2020 og frem blive udvidet og i højere grad fokusere på et øget miljøhensyn. Der lægges løbende flere og flere begrænsninger på disse zoner, og det er derfor vigtigt, at du inden din rejse opdaterer din viden.

Det kan du gøre gennem app’en GreenZones, der hele tiden er opdateret omkring både permanente og midlertidige miljøzoner.

 

ZPA : Zones de Protection de l’Air

ZPA-zonerne er luftbeskyttelseszoner, der fungerer midlertidigt og afhængigt af vejret. Det kan eksempelvis være områder i byer, er i forbindelse med høj luftfugtighed, optager større mængder CO2 og derfor – i begrænsede perioder – når op over nogle grænseværdier, der ikke er sunde for befolkningen.

Derfor indfører man disse midlertidige begrænsninger med henblik på at lede trafikken udenom området.

 

Hvor er der miljøzoner i Frankrig?

Miljøzonerne findes typisk i og omkring de større byer som Paris, Grenoble, Lyon, Lille, Marseilles og Strasbourg, men også i en lang række andre byer og dale rundt om i Frankrig.

På websitet GreenZones.eu findes interaktive kort, hvor du kan holde dig løbende opdateret om de enkelte zoner. Her kan du også – lige som på Autoroutes.fr – indtaste din rute fra A til B og få overblik over, hvilke miljøzoner, du eventuelt skal igennem.

 

Køb af miljømærker i Frankrig

Der er 6 forskellige franske miljømærker, inddelt efter alder og brændstoftype.

Crit’Air: Elbiler og Brintbiler.

Crit’Air1: Gasdrevne køretøjer, genopladelige hybridkøretøjer og benzinbiler indregistreret første gang fra 1. januar 2011.

Crit’Air2: Dieselbiler indregistreret første gang efter 1. januar 2011 og benzinbiler indregistreret første gang mellem 01. januar 2006 til d. 31. december 2010

Crit’Air3: Dieselbiler indregistreret første gang mellem 1. januar 2006 og 31. december 2010 og benzinbiler indregistreret første gang mellem 1. januar 1997 til d. 31. december 2005.

Crit’Air4: Dieselbiler indregistreret første gang mellem 1. januar 2001 og 31. december 2005.

Crit’Air5: Dieselbiler indregistreret første gang mellem 1. januar 1997 og 31. december 2000.

 

Du kan ikke købe det franske miljømærkat herhjemme i Danmark. Det kan kun købes online, og vi anbefaler, at du køber via den officielle franske udbyder https://www.certificat-air.gouv.fr/en/

Mærkaten registreres på bilens registreringsnummer, og er gældende i hele bilens levetid. Eller måske nærmere i hele frontrudens levetid. Når mærkatet er sat på ruden, kan det ikke pilles af og monteres på ny.