Kender du parkeringsreglerne

Kender du parkeringsreglerne? Har du styr på parkeringsskiltene? Færdselsloven skelner mellem parkering og standsning. Der, hvor du ikke må standse, må du heller ikke parkere. Du må godt standse, der hvor du må parkere. Nogle steder må du dog gerne standse, men ikke parkere. Er du forvirret? Herunder får du en lille guide til reglerne for parkering.

 

Regler for standsning og parkering

Parkeringsregler og skiltene herfor er mange, men herunder guider vi dig, så du ikke længere er i tvivl, om du må holde på den parkeringsplads, du lige har parkeret bilen på. Først skal du dog have styr på forskellen mellem en parkering og en standsning.

 1. Hvad er en parkering?

En parkering er, når du hensætter din bil i mindst 3 minutter. Det er ikke en parkering, hvis du holder stille længere tid for at sætte eller tage en passager med i bilen. Du må også godt læsse gods af. Der hvor du ikke må standse, må du ikke parkere. Derfor er et standsningsforbud altid lig med et parkeringsforbud. Dog er et parkeringsforbud ikke lig med et standsningsforbud.

Det er godt at genkende reglerne for parkeringsforbud, fordi det ikke altid skiltes. Må du stoppe frivilligt ved f.eks. trafikprop, eller fordi du punkterer, så gælder reglerne for parkering ikke. Du skal dog altid parkere i kørselsretningen, hvilket vil sige langs den højre side af vejen.

 1. Hvad er en standsning?

En standsning er, når du hensætter din bil i højest 3 minutter. Hvor du ikke må standse, kan du heller ikke parkere. Der er dog flere situationer, hvor du hverken må standse eller parkere – også selvom det ikke bliver skiltet.

 

Regler for parkering i bås

Når der er afmærkede parkeringsbåse, skal du parkere i og inden for den gældende bås. Hvis du parkerer i et område, som er anlagt specielt til parkering og parkeringsplads med afmærkede parkeringsbåse, så må du ikke parkere uden for en bås.

Hvis der er standsningsforbud på det offentlige område, findes der ikke krav til, hvor lang tid din bil skal observeres, inden der kan udstedes en parkeringsafgift. Når der er parkeringsforbud på et offentligt område, skal din bil observeres i mindst tre minutter.

Husk også at indstille din p-skive. Du kan få en dum parkeringsafgift, hvis du glemmer det. Her er det ligegyldigt, om du har parkeret længere eller kortere, end du må. Hvis der ikke er angivet andet, så skal din p-skive indstilles til udløbet af det kvarter, din parkering begynder i.

 

Hvilke parkeringsregler hører til hvilke parkeringsskilte?

Herunder får du en oversigt over regler og de mest anvendte skilte i trafikken.

Standsning forbudt skilt

”Standsning forbudt” skiltet

Det betyder, at du hverken må standse eller parkere på det pågældende område.

Parkering forbudt skilt

”Parkering forbudt” skiltet

Det betyder, at du ikke må parkere, men du må godt standse her.

Færdselstavler med tidsangivelser

Skilte med klokkeslæt – hvad betyder de?

Du kan støde på færdselstavler, som har undertavler med tidsangivelser. De fortæller, hvornår skiltet gælder. Hvis der ikke er angivet et klokkeslæt, så gælder skiltet hele tiden – alle dage og hele døgnet rundt. Klokkeslæt med sort eller hvid skrift gælder på hverdage. Klokkeslæt i parentes gælder på lørdage, imens klokkeslæt med rød skrift gælder på søndage og helligdage. Under nogle skilte kan der også være angivet en tidsbegrænsning for parkering. Det kan være alt fra 15 minutter til 2 timer.

 

Generelle regler for parkering

Herunder får du en liste over steder, som du hverken må standse eller parkere. Det er følgende steder:

 • Under 3 meter fra siden af din bil og til en spærrelinje
 • Under 5 meter fra spærrelinjen begynder
 • Under 5 meter før udkørslen af en cykelsti
 • Under 5 meter før fodgængerfeltet.
 • Under 10 meter fra et kryds
 • Under 12 meter både før og efter busstoppestedet
 • Ved en optrukket gul kantlinje
 • På et jernbanespor, fortov, cykelsti, motorvej, motortrafikvej, broer over motorveje, i tunnel eller viadukt, ved store sving, i krybespor samt taxi- eller handicapparkeringsplads
 • På helleanlæg, spærreflade eller midterrabat

Du skal også altid undgå, at din parkering eller standsning spærrer udsynet til signaler- og færdselstavler.