12. juli 2023

 Bil kører stærkt igennem tunnel

Er du bekendt med den konkrete lovgivning om vanvidsbilisme? De fleste af os er højst sandsynligt bekendt med reglerne om, hvornår kørsel betragtes som vanvidsbilisme. Men der er mange detaljer, der kan være en smule komplicerede, især når det kommer til situationer, hvor vanvidsbilisme begås i egen bil, og man ikke var klar over det som bilens ejer. Derfor vil denne artikel guide dig gennem en række nyttige oplysninger, som er gode at vide – især hvis du låner din bil ud, kører i en leaset bil eller har en lånebil.

Siden marts 2021 har politiet haft beføjelse til at beslaglægge, konfiskere og sælge biler, der er blevet brugt til vanvidsbilisme – og dette gælder også biler, som føreren ikke ejer selv. Ifølge Justitsministeriet er der siden lovens ikraftsættelse blevet anholdt næsten 2000 personer for vanvidsbilisme.

 

Hvad defineres som vanvidsbilisme?

Vanvidsbilisme er defineret som enhver form for farlig og hensynsløs kørsel, der udgør en trussel mod førerens egen sikkerhed samt andres trafiksikkerhed. Vanvidsbilisme kan overordnet opdeles i to kategorier: kørsel uden personpåkørsler og kørsel med personpåkørsler.

Kørsel uden personpåkørsler omfatter følgende:

  1. Kørsel med en hastighed på over 100% af tilladt hastighed. Hvis du f.eks. må køre 50 km/t, men kører over 100 km/t, så overskrider du hastighedsgrænsen med mere end 100%.
  2. Kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover, uanset om det er på landevej eller motorvej.
  3. Kørsel under påvirkning af alkohol, hvor promillen er over 2,00.

Ved personpåkørsler omfatter vanvidsbilisme følgende:

  1. Særlig hensynsløs kørsel, herunder gentagne overtrædelser af fuldt optrukne spærrelinjer eller kørsel som spøgelsesbilist, hvilket indebærer at køre imod færdselsretningen.
  2. Forsætligt at udgøre en nærliggende fare for andre menneskers liv eller helbred. Dette kan for eksempel omfatte forsætlig påkørsel af fodgængere i et fodgængerfelt.
  3. Uagtsomt at forårsage betydelig skade på personer eller uagtsomt begår manddrab. Dette gælder blandt andet i tilfælde, hvor der er skærpende omstændigheder såsom alkohol, narkopåvirkning, eller hvor føreren er i en tilstand, hvor vedkommende ikke er i stand til at køre på en sikker måde.

 

Vanvidsbilismens hårde strafmuligheder 

Der er mange forskellige faktorer og paragraffer, der spiller ind, når det kommer til straffen for vanvidsbilisme. Som udgangspunkt vil bilen dog blive konfiskeret, samt man får ubetinget frakendelse af førerretten i minimum 3 år.

Ifølge politiet er straframmen forøget fra bøder til fængselsstraf i tilfælde af hastighedsovertrædelser, hvor bilens hastighed overstiger mere end 200 km/t, eller hvor man kører mere end 100 % over den tilladte hastighed. Udsætter man andre for nærliggende fare for liv og helbred, kan man risikere fængsel i op til 8 år i henhold til straffelovens paragraf 252.

Kørsel med vanvidsbilisme kan derfor have alvorlige konsekvenser for både ens personlige liv og økonomi, udover at andre bliver udsat for unødvendig fare.

 

Beslaglæggelse ved vanvidskørsel 

Hvis du ejer en bil, der er blevet brugt til vanvidsbilisme, vil politiet først beslaglægge bilen, hvorefter de kan konfiskere og sælge den. Dette gælder også, selvom du ikke selv var føreren eller var til stede i bilen, da vanvidsbilismen fandt sted. Desværre har der været flere tilfælde, hvor ejeren af bilen ikke selv kørte vanvidskørslen, men alligevel fik bilen konfiskeret.

I færdselslovens paragraf 133 a, stk. 2,2, er der dog en enkelt undtagelse, hvis en anden person end ejeren af bilen kørte vanvidsbilisme i bilen. For at undgå konfiskering skal du kunne bevise, at du ikke vidste, at bilen blev brugt til vanvidsbilisme, og at du har truffet foranstaltninger for at sikre din økonomiske stilling i tilfælde af konfiskering.

 

Leaset eller lånt bil?

For biler, der er leaset, lånt fra et værksted, eller prøvekøres via en forhandler, er der endnu ingen lov, der sikrer ejeren af bilen, at få deres bil tilbage, hvis der køres vanvidsbilisme i den. Derfor vil du i højere grad opleve, at der nu indskrives bestemmelser i leje- eller lånekontrakter, der kan gøre dig økonomisk ansvarlig for bilens værdi, hvis den beslaglægges på grund af vanvidsbilisme. Det varierer dog meget, så det er vigtigt at læse leje- eller lånekontrakter og aftaler grundigt igennem.

For eksempel har vi hos Skorstensgaard en bestemmelse, hvor bilejeren underskriver, at hvis der køres vanvidsbilisme i vores lånebiler, udleverer vi ikke kundens bil efter endt værkstedsbesøg. Først når lånebilen returneres eller erstattes, kan kunden få sin bil retur.

Overvej derfor hvem du låner din bil ud til, hvis du ikke selv ejer den. Det kan blive en dyr affære for dig, selvom det ikke var dig, der begik vanvidsbilisme.

 

Læs også

Fejltankning af diesel- og benzinbil: Mange bilister tanker forkert

Hvad skal du som bilist være opmærksom på i 2023

Dobbelt så høje bødetakster for fartsyndere ved vejarbejde