14. juli 2023

Vred bilist og cyklist

Det må formodes, at både cyklister og bilister kender færdselsloven godt nok til at vide, hvordan de skal agere, når de støder på hinanden i trafikken. Alligevel er der en ongoing debat om trafikregler mellem de to trafikanter, når de skal deles om vejen. Hvem har ret og ikke ret?  Læs med her og bliv klogere på problematikken og den gældende lovgivning. 

Som bilist har du sikkert oplevet, at cyklister presser sig frem ved kryds og kører mellem bilerne, eller undlader at trække ind til højre, når de cykler på landevejen. Omvendt klager cyklisterne over manglende fortrinsret og fare for påkørsel, når bilister drejer til højre eller kører over cykelstien fra parkeringspladser. Desværre er der både bilister og cyklister, der ikke overholder gældende færdselsregler. Derfor har vi listet de vigtigste farepunkter her.

 

Højresving: Korrekt adfærd og forholdsregler

Hvis du som bilist skal dreje til højre i et vejkryds uden cykelsti, skal du holde bilen så langt mod højre som muligt for at forhindre cyklister i at køre op på højre side af din bil. Ifølge loven må en cyklist ikke køre op på siden af et køretøj, medmindre det er en tohjulet cykel. Hvis du er den første ved krydset, skal cyklisterne holde sig bag dig. Som bilist er det din pligt at give cyklisterne fortrinsret, når de skal fortsætte ligeud på vejen. Derfor skal du være opmærksom og orientere dig grundigt, før du svinger til højre. Farlige situationer kan opstå, f.eks. hvis cyklisten endnu ikke er nået til krydset, hvor du skal svinge til højre. Hvis du er usikker på, om du kan nå at dreje, skal du vente og give cyklisten fortrinsret. Som cyklist skal du altid signalere din planlagte fremfærd. Skal du dreje til højre, skal du markere med din højre arm, at du drejer. Undlader du dette, vil bilisten forvente, at du kører ligeud og bruge unødig tid på at holde tilbage for dig.

 

Deling af landevej

På landeveje er der særlig stor sandsynlighed for, at bilister og cyklister skal deles om vejen især om sommeren, hvor der er mange motionister. Som bilist kan det være frustrerende, når cyklister kører i en stor gruppe midt på vejen, og det må de faktisk ikke. De bør i stedet køre så langt ud mod højre som muligt og flette ind i en lang enkelt række. Når bilister skal overhale cyklister, anbefales det at holde mindst 1,5 meters afstand til cyklisten. Vent derfor med at overhale, hvis der kommer modkørende, så der er plads nok på vejen. Nogle strækninger kan være vanskelige at overhale med 1,5 meters afstand, her bør du sænke farten ved overhaling.

 

Ubetinget vigepligt

På veje med ubetinget vigepligt, skal du give fortrinsret til trafikanter fra begge retninger. Det kan være frustrerende, hvis en cyklist cykler i modsat retning på cykelstien. Her overtræder de direkte færdselsloven og kan straffes med en bøde. Du skal som bilist dog stadig holde tilbage.

Kører du for langt frem i krydset og blokerer cykelstien med snuden af bilen, kan cyklister blive nødsaget til at køre ud på vejen for at passere, hvilket skaber farlige situationer. Derfor er det vigtigt, at du holder tilbage og sørger for at både fortov og cykelsti er fri, indtil du kan køre frem.

 

Skal man altid insistere på sin ret?

Selvom der er tilfælde, hvor hverken cyklister eller bilister overholder de gældende trafikregler, skal du som bilist huske, at cyklister er mere sårbare. De er de bløde trafikanter, og kan betale med livet ved en ulykke, også selvom det er deres egen fejl. Uanset hvor fejlen ligger, er dette dog aldrig rart at være en del af. Ifølge Danmarks Statistik blev 833 cyklister skadet i trafikulykker i 2022, og 23 mistede livet.

 

6 gode råd til bilister:

 1. Vær opmærksom og forudseende: Hold øje med cyklister på vejen og vær opmærksom på deres tilstedeværelse. Antag altid, at der kan være cyklister omkring dig - især ved kryds og i byområder.

 2. Del vejen med cyklisterne: Behandle cyklister som medtrafikanter med samme rettigheder som biler.

 3. Hold en sikker afstand: Når du overhaler en cyklist, skal du holde en sikker afstand. Som tommelfingerregel anbefales det at holde mindst 1,5 meters afstand til cyklister.

 4. Brug dine spejle korrekt: Tjek regelmæssigt dine sidespejle og bakspejl for at være opmærksom på cyklister, der nærmer sig bagfra. Brug dine blinklys i god tid, så cyklister kan forudsige dine intentioner.

 5. Vær forsigtig ved højresving: Vær ekstra opmærksom, når du foretager højresving, da det er en situation, hvor farlige situationer kan opstå med cyklister. Kig altid grundigt i spejle og over skulderen for at sikre, at der ikke er cyklister ved siden af dig, inden du svinger til højre. Hold dig så tæt på kantstenen som muligt.

 6. Kommunikér tydeligt: Brug dine blinklys og håndtegn til at kommunikere med cyklister og lad dem vide, hvad dine intentioner er. Dette hjælper dem med at forudsige dine bevægelser og handle derefter.

 

6 gode råd til cyklister:

 1. Vær synlig: Brug lygter, reflekser og evt. en refleksvest for at sikre, at bilister kan se dig tydeligt, især i mørke eller dårligt lysforhold.

 2. Hold til højre: Kør tættere på vejens højre side, medmindre du skal svinge til venstre eller undgå forhindringer. Dette giver bilister mere plads til at passere.

 3. Brug håndsignaler: Giv klare håndsignaler, når du skal skifte retning eller foretage sving. Dette hjælper bilister med at forudsige dine bevægelser og agere derefter.

 4. Vær opmærksom på dødvinkler: Vær opmærksom på bilers dødvinkler, især ved større køretøjer som lastbiler og busser. Undgå at opholde dig for længe i disse områder for at undgå potentielle farer.

 5. Hold øjenkontakt: Forsøg altid at etablere øjenkontakt med bilister, især når du krydser vejen eller skifter bane. Dette hjælper med at sikre, at de er opmærksomme på din tilstedeværelse.

 6. Vær forudsigelig: Kør stabilt og forudsigeligt. Undgå pludselige ændringer af retning eller hastighed, da det kan overraske bilister og føre til farlige situationer.

 

Både bilister og cyklister skal altid sørge for at overholde færdselsreglerne og udvise hensynsfuld adfærd over for hinanden og andre medtrafikanter. Sikkerhed og gensidig respekt er afgørende for en fredelig sameksistens på vejene.

 

Læs også 

Dobbelt så høje fartbøder for fartsyndere ved vejarbejde

Vanvidsbilisme: Alt hvad du skal vide!

Inspiration til din bilferie fra 3 Skorstensgaard medarbejdere