24. maj 2023

Mand og kvinde i sammenstød i trafikken

Nogle trafikuheld forværres yderligere af den måde, ulykken håndteres på af de involverede parter. Det skyldes ofte, at parterne ikke ved, hvordan et trafikuheld bedst håndteres. Det er vigtigt at vide, hvordan man skal reagere, og hvad man skal huske, hvis man er så uheldig at være indblandet i et trafikuheld. Derfor har vi skrevet en kort guide, du kan huske på.

Forestil dig, at du holder ved et T-kryds i din bil og venter på, at den sidste bil passerer. I dit fokus på bilerne overser du en cyklist fra venstre. Du rammer cyklisten med kofangeren, idet du kører frem. Cyklisten råber, at du skal se dig for. Du er chokeret, fordi du ikke så vedkommende, og bliver lettere irriteret på cyklisten, da du jo netop mener, du så dig godt for. Du vælger at køre derfra uden at have opgivet oplysninger eller sikret dig, at cyklisten er okay.

Hændelsen tager udgangspunkt i en situation, som en cyklist har oplevet. Situationen kunne lige så godt have været mellem to bilister, og uanset om det er en cyklist eller bilist, må du aldrig håndtere et trafikuheld på denne måde. Ifølge FDM sker trafikuheld heldigvis sjældent. Derfor er de færreste af os forberedte på, hvordan vi egentlig skal håndtere et trafikuheld. Denne guide kan bruges af begge parter, der er involveret i en trafikulykke.

Kontrollér skadede personer 

Det vigtigste er at undersøge, om nogen er kommet til skade. Er en eller flere personer kommet betydeligt til skade, skal du yde førstehjælp. Hvis der er andre personer, der har overværet trafikulykken, eller er kommet til kort efter ulykken er indtruffet, kan du bede dem om assistance til at yde førstehjælp. Det er vigtigt, at du får ringet til 112 umiddelbart efter førstehjælpen er påbegyndt. Når man har ringet efter en ambulance, kommer politiet automatisk også til ulykkesstedet.

Er der ikke sket alvorlig personskade, hvor der ikke er brug for en ambulance eller lægelig assistance, så skal du sikre dig, at den påkørte er okay. Selvom du også er forskrækket over det, der er sket, og selvom personen selv er årsag til ulykken, så sørg for at spørge ind til den påkørte. Det kan være, at de har en usynlig eller mindre skade. Du kan også spørge, om du skal ringe efter en pårørende, hvis den ramte er meget chokeret.

 

Sørg for sikkerheden

Det er naturligt, at du kan føle chok, panik eller blive forskrækket efter et trafikuheld. Tag blot et dybt åndedrag, hvor du lige får samlet tankerne.

Det er vigtigt, at du får sikret stedet og personerne, således der ikke opstår en farlig situation, hvor en følgeulykke kan indtræffe. Hvis bilen/bilerne kan flyttes fra vejen og ud til siden, skal dette gøres, og havariblinket skal aktiveres. Sæt herefter advarselstrekanten op bag bilen. Dette skal gøres mindst 50 meter fra bilen, hvis ulykken er sket på en almindelig vej, hvorimod der skal være minimum 100 meters afstand mellem advarselstrekant og bil, hvis det er på en motorvej.

Er det ikke en alvorlig ulykke, hvor der ikke er sket person- eller materielskade, så træk ud til siden eller hen til et sted, som er sikkert at opholde sig, og hvor I kan udveksle oplysninger. På denne måde er I i sikkerhed for trafikken, og trafikken kan glide uforstyrret.

 

Skema over hvornår man skal kontakte politiet ved ulykker

 

Udveksle oplysninger

Uanset om der er sket person- eller materielskade, er det altid en god idé at udveksle oplysninger. Husk derfor at få følgende oplysninger:

  • Navn, adresse og telefonnummer på modparten.
  • Navn, adresse og telefonnummer på køretøjets ejer.
  • Det forsikringsselskab køretøjet er registeret i.
  • Nummerplade, fabrikat, model og årgang.

 

Derudover er det også en god idé at tage billeder af:

  • Egne personskader.
  • Modpartens personskader (hvis muligt).
  • Situationen – hvordan køretøjerne holder.
  • Skader på modpartens køretøj.
  • Skader på dit køretøj.

 

Selvom det umiddelbart virker til, at der ikke er sket person- eller materielskade, så er det stadig vigtigt at få oplysninger fra modparten. Såfremt man senere opdager, at der alligevel er sket en skade, så skal man bruge oplysningerne, hvis der skal være en forsikringssag. Dette gælder også, hvis der er tale om personskade.

 

Indhent vidner

Er der vidner til trafikulykken, skal du bede dem om at skrive deres oplevelse af trafikulykken ned. For at holde styr på, hvilke vidner der så hvad, bør du få dem til at skrive deres kontaktoplysninger samt nummerplade ned. På den måde sikrer du, at du får mulighed for at kontakte dem efterfølgende, hvis du ikke får deres nedskrevne oplevelse med det samme. Er ulykkesstedet en smule kaotisk, kan du også tage et billede af deres nummerplader, således der efterfølgende kan være en identifikation af vidnerne.

 

Skaden anmeldes til dit forsikringsselskab

Er der sket person- eller materielskade, skal du huske at melde det til dit forsikringsselskab. Her kommer de erhvervede oplysninger og billeder til hjælp. Du skal nemlig kunne beskrive din oplevelse. Det vil derfor være godt, hvis du kan vedhæfte billeder og forklaringer fra vidner, som bakker op om din forklaring. Det er nemlig vigtigt, at du fortæller sandheden. Er du stadig i chok, hvor du måske har svært ved at huske konkret, hvad der skete, er det en god idé at vente med anmeldelsen til dagen efter. Når man har fået sovet lidt på det, er man nogle gange bedre til at huske detaljerne.

 

Læs også:

Det skal du gøre, hvis du eller andre går i stå på motorvejen

Politiet har fået nye lasere til deres fartkontrol

Fartgrænser og bødetakster