Trafikalarmer i Tyskland

Turen ned ad gennem Tyskland kan blive en noget dyrere affære end hidtil, fordi vores store naboland mod syd har skærpet bødetaksterne på en række forskellige forseelser og hastighedsovertrædelser. Men man kan selvfølgelig altid vælge at køre efter reglerne.

Ja ja - vi ved godt, at Corona-situationen i disse tider betyder, at det ikke er "bare lige" at drøne rundt i det store udland. Men der kommer jo også en tid efter Corona...

Derfor iler vi med at bringe nyheden om, at Tyskland har skærpet bødestraffen for en lang række færdselsforseelser og hastighedsovertrædelser - og i øvrigt indført et forbud mod de ellers populære trafikalarmer. Det er især inden for bygrænserne, at sanktionerne er blevet skærpet - og ændringerne betyder blandt andet, at bøderne for at køre for stærkt er sat i vejret.

 

Det koster kassen at køre for stærkt

Overskrider man den tilladte hastighed med 21 kilometer i timen eller mere, så lyder bødetaksten ifølge FDM på 80 euro - vel at mærke i byområder og steder med tæt bebyggelse. Skrues hastigheden op til mindst 26 kilometer i timen eller mere - så er bøden på 100 euro.

Grå bil kører på vej i Tyskland

Og som en ekstra "bonus", så bliver bøden fulgt op af en måneds kørselsforbud - hvilket også gælder udenlandske bilister.

 

Andre bøder er også skruet op

Det bliver også dyrere at overtræde parkeringsreglerne - og bødestørrelsen ved eksempelvis standsning eller parkering i anden række koster nu op til 70 euro. Der er ligeledes forhøjede bødetakster ved andre parkerings-overtrædelser - ligesom bøden for at køre uden gyldigt miljøzonemærke er forhøjet til et niveau mellem 80 og 100 euro.

Vil du i øvrigt vide mere om miljøzoner og -afgifter i Tyskland - så klik her!

Du kan også følge med i trafiksituationen i Tyskland her

 

Glem alt om fart-sladrehanken i Tyskland

Som noget nyt forbydes elektroniske "sladrehanke" som eksempelvis Saphe, der kan advare mod politiets fartkontrol. Bruges sådan et aggregat aktivt, så kan det ifølge FDM udløse en bøde på 75 euro.

Ifølge bilistorganisationen gælder forbuddet også for danske bilister. Har man sådan en i sin bil, som app på sin telefon eller som funktion i sin GPS, så er det vigtigt, at man slår den fra i Tyskland. Hvis du planlægger en tur sydpå, så er der altså en række nye forhold, som du lige skal notere dig.

 

Skal du på bilferie?

Book tid på værkstedet

 

 

Tyskerne kan godt lide ordnede forhold

Det gælder ikke mindst i forhold til autobahn-kørsel, hvor den tyske "Ordnung Muss Sein"-struktur forlængst har automatiseret nogle processer i trafik-kulturen. I dag er det sådan, at hvis der opstår "Stau" (kø) på autobahn, så skal bilisterne trække ud til siderne, så der i midten af vejbanen åbnes en særlig nødkorridor, hvor ambulancer og andre redningskøretøjer kan komme hurtigt og sikkert frem.

Biler kører på motorvej i Tyskland

Hvis man ikke følger de regler, så vil det fremover koste 200 euro - og vælger man at køre i nødkorridoren, så går bøden nu op til 320 euro. Det svarer til 2400 kroner og kan nok gøre et vist indhug både i feriebudgettet og sommerhumøret.

Disse bøder ledsages også af en måneds kørselsforbud.

Find mere generel viden om bilkørsel i Tyskland!